Search here...

Acte necesare

ITP Ghencea > Acte necesare

Actele necesare pentru efectuarea I.T.P.

1. Cartea de identitate a vehiculului (CIV) in original, sau in copie conform cu originalul, eliberata de societatea de leasing;

2. Certificat de inmatriculare al autovehiculului, in original (talon);

3. RCA (Asigurarea obligatorie de Raspundere Civila Auto);

4. Actul de identitate al persoanei care prezinta vehiculul;